Berlin, Njemačka

Hrvatski izlagači na sajmu vodovodne opreme „Wasser“

Sajam Wasser Berlin najveći je subspecijalizirani europski sajam iz područja vodoopskrbe i odvodnje koji se održava bijenalno od 1963. godine. Ove je godine otvorio vrata 24. ovog mjeseca, a zatvara se večeras.

Područja izlaganja sajma Wasser Berlin su vodoopskrba, pročišćavanje voda i otpadnih voda, distribucija vode i odvodnja otpadnih voda, gradnja cjevovoda, tehnike i oprema za kontrolu, mjerenje, regulaciju i analizu, armature, ventili, pumpe, hidraulična oprema, pogonska tehnika i kompresori, zaštita od poplava, zaštita površinskih i podzemnih voda, zaštita tla, građevinski strojevi i strojevi za niskogradnju, instalacije i oprema za bazene, desalinizacija morske vode, geotermalna energija, oprema za bušenje, oprema za izvođenje kanala, filteri, informacijska i komunikacijska tehnologija. Na sajmu 2013. godine na površini od 36.000 četvornih metara svoje proizvode i rješenja predstavila su 603 izlagača iz 36 zemalja, a sajam je posjetilo 22.390 posjetitelja iz 94 zemlje. Na kongresu sajma sudjelovalo je 2012 sudionika. Statistika za ovogodišnji sajam još nije dostupna, no organizatori ocjenjuju da će se brojke kretati u okvirima prošlog sajma. 

Hrvatska gospodarska komora prvi put sudjeluje na sajmu Wasser Berlin. Inicijativu za sudjelovanjem na sajmu dale su tvrtke koje su se do sada predstavljale u okviru info-pultova koje je Hrvatska gospodarska komora organizirala na sajmu IFAT, sajmu srodne tematike (vodoopskrbe, komunalne opreme i zaštite okoliša) u Münchenu.Na infopultu Hrvatske gospodarske komore veličine 15 četvornih metara u hali 3.2b, štand 406, koristeći se katalozima, brošurama, CD-ovima i prospektima, predstavili su se proizvođači opreme iz područja vodoopskrbe i odvodnje.Svoje proizvode putem promidžbenog materijala predstavile su sljedeće tvrtke: ALPRO-ATT d.o.o., Trogir, BOR PLASTIKA d.o.o., Kneževi Vinogradi, CROATIA PUMPE NOVA d.o.o., Karlovac, Ljevaonica DUNI d.o.o., Kumrovec, ĐURO ĐAKOVIĆ KOMPENZATORI d.o.o., Slavonski Brod, FERRO-PREIS d.o.o., Čakovec, GUMI IMPEX GRP d.d., Varaždin, HEPLAST – PIPE d.o.o., Prelog, IND-EKO d.o.o., Rijeka, KIPAC Zagreb, MIV d.d. Varaždin, OMV INDOIL d.o.o., Gornji Stupnik, RS METALI d.d., Virovitica, TTK TVORNICA TURBINA KARLOVAC d.o.o. i VARGON d.o.o., Kukuljanovo. 

HGK je na sajmu predstavila svoj CD – Katalog tvrtki u području djelatnosti vodoopskrbe, odvodnje i zaštite okoliša, u kojem su predstavljene tvrtke iz područja sakupljanja otpada, oporabe, obrade, reciklaže, proizvodnje uređaja i opreme, projektiranja i izrade studija utjecaja na okoliš te ostalih djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša, vodoopskrbom i proizvodnjom opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.U organizaciji ŽK Varaždin u hali 4.2. predstavili su se proizvođači gumenih proizvoda i brtvi GUMI IMPEX GRP d.d., Varaždin, proizvođači polimernih cijevi HEPLAST – PIPE d.o.o., Prelog i proizvođač armatura i ventila MIV d.d. Varaždin. 

Hrvatske izlagače na sajmu posjetio je Ranko Vilović, veleposlanik Republike Hrvatske u Njemačkoj, Berlinu, koji je izrazio podršku nastupu hrvatskih tvrtki i njihovu nastojanju da povećaju izvoz na njemačko tržište, te na izlasku na druga nova tržišta. Ponudio je svu potrebnu pomoć povezanu s ostvarivanjem novih poslovnih prilika na njemačkom tržištu.Izlagački prostor HGK posjetili su predstavnici hrvatskih tvrtki i institucija iz Hrvatske: Hrvatske vode, Zagreb, Hidroex d.o.o., Zaprešić, Hidroing d.o.o., Osijek, Gumi Impex GRP d.d., Varaždin, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d., Hidroprojekt d.o.o., Zagreb, MIV d.d., Varaždin, HEPLAST-PIPE d.o.o., DGS VALVES d.o.o., Varaždin, INTERLAND d.o.o., Varaždin.Tajnica Udruženja metaloprerađivačke industrije Gordana Ribarić održala je niz poslovnih razgovora tijekom sajma s predstavnicima asocijacija i udruženja koji su izlagali na sajmu (s predstavnicima Internacionalnog udruženja za vodu IWA, Njemačkim tehničkim i znanstvenim udruženjem za plin i vodu DVGV, Austrijskim udruženjima za plin i vodu ÖVGV, Njemačkim federalnim udruženjem tvrtki u industriji plina i vode FIGAWA, njemačkim udruženjem tvrtki iz područja vodoopskrbe German water partnership, Njemačkim udruženjem za upravljanje vodoopskrbom, odvodnjom i otpadom DWA…)Sajam Wasser prati i niz specijaliziranih manifestacija (kongresa, okruglih stolova i foruma) čiji je cilj odgovoriti na tehničke izazove i visoku dinamiku tržišta u području gospodarenja vodama. 

Prateći kongres predstavlja forum za raspravu među stručnjacima iz cijeloga svijeta koji su specijalizirani za rješenja iz područja vodnoga gospodarstva. Jedna je od važnijih tema na ovogodišnjem sajmu i zaštita od poplava (flood management) zbog sve učestalijih prirodnih katastrofa izazvanih ekstremnim vremenskim uvjetima, klimatskim promjenama i snažnim padalinama.Sajam je razvio i posebnu platformu Virtual Market Place, koja omogućava pretraživanje proizvoda i izlagača s mogućnošću izravnog stupanja u kontakt s izlagačima i ostvarivanje B2B susreta.Sajam Wasser pružio je mogućnost predstavljanja dijela proizvodnog programa hrvatskih tvrtki na brzorastućem tržištu opreme za vodoopskrbu i odvodnju. Na sajmu su ostvareni brojni novi kontakti kao i obnovljene poslovne veze između postojećih tvrtki partnera.(HGK)
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX