Pomoć za poplavljena područja

Kontakti za potrebe za izmještaj životinja i prijavu mogućnosti za smještaj domaćih životinja

Kamo sa životinjama? U nastavku donosimo kontakte za potrebe za izmještaj životinja i prijavu mogućnosti za smještaj domaćih životinja.

Foto: www.oslobodjenje.ba

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane  Ministarstva poljoprivrede ovim putem poziva sve posjednike goveda na svim područjima Republike Hrvatske koja su zahvaćena elementarnom nepogodom – poplavom ako imaju potrebe za izmještaj svojih životinja da se jave na telefonske brojeve dolje navedenih lokalnih kriznih stožera.
 
Na iste brojeve mogu se javiti svi posjednici gospodarskih/štalskih objekata koji imaju mogućnost smještaja tih domaćih životinja.
 
Informacije o pronalasku uginulih i ozlijeđenih životinja građani mogu dojaviti na iste brojeve telefona.
 
     
  • Vukovarsko- Srijemska županija
     Tel +32 112, 032 445 280,
     e-mail: vukovar112@duzs.hr
 
Županja

Županijski stožer za zbrinjavanje životinja mr. Dražen Kojić, 091/5605-717

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane - Veterinarski inspektori
Nada Ćaleta, dr.vet.med. viši veterinarski inspektor
mobitel: 099/815-6373, e-mail: nada.caleta@mps.hr
Mislav Živković, dr.vet.med. – veterinarski inspektor
mobitel: 099/815-6484, e-mail: mislav.zivković@mps.hr
 
Otok
Marko Novoselac, dr.med.vet., viši veterinarski inspektor
mobitel: 099/815- 6370, e-mail: marko.novoselac@mps.hr
Damir Jelić, dr.med.vet., viši veterinarski inspektor
mobitel: 099/815-6372, e-mail: damir.jelic@mps.hr
 
 
  • Brodsko-posavska i Požeško-slavonska županija
    Tel.:  +35 112; 035 442 805
    e-mail:  slavonskibrod112@duzs.hr

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Davor Lalić, 098/448-682
 
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane - Veterinarski inspektori

Požega
Damir Romić, dr.vet.med.  – voditelj  Odjela VU Požega
mobitel: 099/815-6366, e-mail: damir.romic@mps.hr
Slavica Sučevac, dr.vet.med. viši veterinarski inspektor
mobitel :099/ 815-6364, e-mail: slavica.sucevac@mps.hr

Slavonski Brod

Damir Agičić, dr.vet.med. . viši veterinarski inspektor
mobitel: 099/815-6357, e-mail: damir.agicic@mps.hr
Hrvoje Tadić, dr.vet.med.- veterinarski inspektor
mobitel: 099/8156-362, e.mail: hrvoje.tadic@mps.hr
 
  • Sisačko-moslavačka županija
      Tel.: +44 112, 044 547 941
      e-mail: sisak112@duzs.hrl

Državna uprava za zaštitu i spašavanje – Sisak, Željko Prpić, 091/1121-025
 
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane - Veterinarski inspektori

Sisak
Vesna Rukavina, dr.vet.med,- voditelj Odjela VU Glina
mobitel 099/8156-530, e.mail: vesna.rukavina@mps.hr
Luka Grbeša, dr.vet.med. viši veterinarski inspektor
mobitel 099/8156-528, e.mai: luka.grbesa@mps.hr)
 
 
  • Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Zagreb, Planinska 2a
Kontakt: mr. Brankica Capek, dr.vet.med. - voditeljica Službe veterinarske inspekcije
tel. 01/6443-550, mob. 099/8156-416,  e-mail: brankica.capek@mps.hr
 
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX