Međimurska županija bilježi najbolje rezultate u provedbi ESIF zajmova HAMAG-BICRO-a

Predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Vjeran Vrbanec, na konferenciji za medije predstavio je rezultate ESIF financijskih instrumenata Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ prema kojima Međimurska županija znatno prednjači po broju odobrenih ESIF zajmova.

 Konferencija je održana u sklopu Gospodarskog foruma u Gradu Prelogu. Prisutnima su se uvodnim riječima obratili saborski zastupnik Darko Horvat, član Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora i Ljubomir Kolarek, gradonačelnik Grada Preloga.

U proteklih godinu dana odobreno je ukupno 606 ESIF zajmova u iznosu od 168,2 milijuna kuna. Prosječan iznos odobrenog ESIF zajma je 277,5 tisuća kuna. Zahvaljujući odobrenim ESIF zajmovima, biti će zaposleno 1253 osoba. U Međimurskoj županiji odobreno je 40 ESIF zajmova ukupnog iznosa 11,7 milijuna kuna. Prosječan iznos odobrenog ESIF zajma iznosi 294.291 kuna. Ukupan iznos investicija uz odobrene ESIF zajmove je 14,9 milijuna kuna. U planu je zapošljavanje još 92 osoba. Kad se uzme u obzir relativni odnos broja stanovnika i broja osnovanih poduzeća u odnosu na broj zahtjeva i broj odobrenih ESIF zajmova, po broju odobrenih ESIF zajmova prednjači Međimurska županija.

Prilikom predstavljanja rezultata, Vjeran Vrbanec, predsjednik Uprave HAMAG-BICRO-a izjavio je: „Vrlo smo zadovoljni odazivom poduzetnika na mikro i male zajmove, osobito na ostvarene rezultate u Međimurskoj županiji, gdje bilježimo uspješnost od rekordnih 311 %. HAMAG-BICRO poduzetnicima nudi veću dostupnost kredita i smanjenje kamatne stope, ponajprije umanjenjem premije za rizik te smanjenjem traženih instrumenata osiguranja. Rezultat je bolja konkurentnost, porast zapošljavanja te veći iznos privatnih ulaganja.“

Za financijske instrumente alocirano je ukupno 170 milijuna eura. U proteklih godinu dana odobreno je ukupno 171,5 milijuna kuna ESIF jamstava za 49 projekata. Ukupan iznos investicija uz odobrena ESIF jamstva iznosi 247,8 milijuna kuna. Prosječan iznos pojedinog odobrenog ESIF jamstva iznosi 3,5 milijuna kuna. Zahvaljujući odobrenim ESIF jamstvima bit će zaposleno 340 osoba.

Nacionalna jamstva odobrena su za 112 projekata u iznosu 403 milijuna kuna. Prosječan iznos pojedinog odobrenog nacionalnog jamstva je 3,6 milijuna kuna. Zahvaljujući odobrenim nacionalnim jamstvima, bit će zaposleno 1377 osoba.

U sklopu Gospodarskog foruma Grada Preloga, HAMAG-BICRO je održao i radionicu Poduzetničkim potpornim institucijama iz šest županija o mogućnostima ESIF financijskih instrumenata.

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX