Komentar HGK na deficit državnog proračuna za 2014.

Nedovoljna transparentnost glavni problem praćenja fiskalne politike

Ni fiskalna niti monetarna politika ne mogu samostalno izvući zemlju iz duboke gospodarske krize – za to je potrebno sinergijsko djelovanje svih politika temeljeno na provedbi snažnih strukturnih reformi.

Foto: D.Lovrovic
Nastojanja Ministarstva financija za fiskalnom konsolidacijom i smanjenjem proračunskog deficita svakako treba poduprijeti jer se u mjerama fiskalne politike nalazi znatan potencijal koji može olakšati izlazak zemlje iz dugotrajne gospodarske krize i osigurati uvjete za održiv gospodarski rast. Dodatne uštede i racionalizacije potrošnje proračunskih korisnika poželjne su i korisne, posebno ukoliko su one izraz realnih tokova, odnosno ukoliko su dugoročno održive. To znači da njima trebaju prethoditi strukturne reforme koje će omogućiti da se određeni javni poslovi rade efikasnije, bolje i s nižim troškovima.

Izmjene i dopune državnog proračuna za 2014. godinu donesene su izuzetno kasno (na Saboru 25. studenoga 2014.), čime ovaj dokument nije niti mogao imati potrebnu snagu i važnost u smislu proaktivnog djelovanja na izrazito nepovoljnu gospodarsku situaciju. S obzirom na kasno donošenje izmjena i dopuna iznenađuje da se u tako kratkom roku mogu dogoditi promjene u planiranim veličinama koje se mjere u milijardama kuna. Navedeno pokazuje ili na probleme u pripremi, planiranju, praćenju i realizaciji proračunskih proporcija, ili na neiskazivanje svih realno stvorenih obveza, odnosno njihovo prebacivanje na naredno razdoblje.

Glavni problem u praćenju fiskalne politike je njena nedovoljna transparentnost s obzirom da se provodi u tri različita metodološka okvira pa je teško stvoriti realnu sliku fiskalne situacije. Međutim, u načelu, ni fiskalna niti monetarna politika ne mogu samostalno izvući zemlju iz duboke gospodarske krize – za to je potrebno sinergijsko djelovanje svih politika temeljeno na provedbi snažnih strukturnih reformi. To za sada u velikoj mjeri izostaje pa primjena parcijalnih reformi i neusklađenih rješenja, primjerice u poreznoj politici, sputava pune efekte poduzetih mjera. Stoga bez jasne razvojne vizije i na njoj temeljenoj razvojnoj politici koja se oslanja na sinergijsko djelovanje monetarne, fiskalne i strukturnih politika, nije realno očekivati brz izlazak zemlje iz gospodarske krize.
Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX