Ministarstvo poljoprivrede

Objavljen Pravilnik o provedbi mjere 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Sredstva potpore za mjeru 101 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela.

Foto: Ilustracija

U Narodnim novinama broj 36/14 od 21. ožujka 2014. godine objavljen je Pravilnik o provedbi mjere 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa.

Pravilnik je stupio na snagu 22. ožujka 2014. godine.

Podnositelji su prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u mjeri 101 poljoprivredna gospodarstva (pravne ili fizičke osobe ili više fizičkih osoba koje se bave poljoprivredom, a djeluju kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – OPG, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te druga pravna osoba) u skladu s člankom 3. Zakona o poljoprivredi (NN 149/2009), upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.

Prihvatljivi sektori unutar mjere 101 jesu:
– sektor mljekarstva,
– sektor govedarstva,
– sektor svinjogojstva,
– sektor peradarstva,
– sektor jaja,
– sektor voća i povrća,
– sektor žitarica i uljarica.


Sredstva potpore za mjeru 101 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi mjere 101 unutar IPARD programa (NN 24/2013). Prema najavi iz Ministarstva poljoprivrede, uskoro će biti raspisan novi Javni natječaj za mjeru 101, u trajanju od 4. do 18. travnja.


Izvor: HOK

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX