Poticaji za nastupe na sajmovima

Poduzetnicima i obrtnicima 200 tisuća kuna za nastupe na inozemnim sajmovima

Za 2013. godinu KZŽ u proračunu je osigurala 100 tisuća kuna za pomoć gospodarstvenicima za nastup na sajmovima, a za 2014. godinu osigurano je čak 200 tisuća kuna. Za sljedeću proračunsku godinu župan je najavio povećanje sredstava za nastupe na inozemnim sajmovima.


Danas je u Konferencijskoj dvorani Krapinsko- zagorske županije potpisan Ugovor o sufinanciranju promocije gospodarstvenika Krapinsko-zagorske županije s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Krapina te Ugovor o isplati potpore za nastupe na gospodarskim sajmovima s Obrtničkom komorom Krapinsko-zagorske županije.

Ovim je ugovorima Krapinsko-zagorska županija Hrvatskoj gospodarskoj komori (Županijska komora Krapina) i Obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije osigurala 200 tisuća kuna (svakoj po 100 tisuća kuna) s ciljem promocije gospodarstvenika, te njihovih nastupa na regionalnim, specijaliziranim i međunarodnim sajmovima te sudjelovanja poslovnih delegacija gospodarstvenika s područja KZŽ.

Na potpisivanju su nazočni bili župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, u ime Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, predsjednik Vid Šanjug i direktorica županijske komore Sanja Mihovilić, a u ime Obrtničke komore KZŽ nazočni su bili predsjednik Davor Pleško i tajnica Obrtničke komore Renata Vranić.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina Vid Šanjug obratio se nazočnima i zahvalio Krapinsko- zagorskoj županiji na prepoznavanju potreba gospodarstva i potrebe sudjelovanja tvrtki na sajmovima. Takav oblik prezentiranja gospodarstva izuzetno je važan, kao i suradnja s Njemačkom i Austrijskom gospodarskom komorom. Osnovna je ideja da gospodarstvo KZŽ bude prisutno na stranim tržištima, prije svega na europskom tržištu, čime se nastavlja dobra tradicija.

Predsjednik Obrtničke komore KZŽ Davor Pleško istaknuo je kontinuirano dobru suradnju s Krapinsko-zagorskom županijom i pohvalio ovakvu inicijativu. Ulaskom u EU otvorile su se nove mogućnosti za naše poduzetnike, a promocija na stranom tržištu doprinosi plasiranju kvalitetnih proizvoda. Nazočnima se na kraju obratio i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, istaknuvši da je cilj Krapinsko-zagorske županije prije svega ulagati i pomoći gospodarstvu i gospodarstvenicima.

Za 2013. godinu KZŽ u proračunu je osigurala 100 tisuća kuna za pomoć gospodarstvenicima za nastup na sajmovima i ta sredstva iskoristilo je 5 gospodarskih subjekata, Mini mljekara Veronika d.o.o. za Novosadski poljoprivredni sajam i Pomurski sajam, Slovenija, Straža plastika d.d. za Drinktec München, ZHM Horvat d.o.o. European Seafood Exposition Brussels, EL-SET d.o.o., Global automative component and supplieers Stuttgart i Zagorka d.o.o. za nastup na sajmu Fire places salon Moskva 2013. Za 2014. godinu osigurano je 200 tisuća kuna i ovim ugovorima sredstva se daju na raspolaganje Obrtničkoj komori KZŽ i Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijska komora Krapina koje će sredstva proslijediti poslovnim subjektima.

Za sljedeću proračunsku godinu župan je najavio povećanje sredstava za nastupe na inozemnim sajmovima.

 
Izvor: Krapinsko-zagorska županija

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX