Fina

Poslovanje poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa od 2003. do 2016. godine

U povodu Svjetskog dana televizije (21. studenoga), Financijska agencija objavljuje rezultate poslovanja poduzetnika u djelatnosti emitiranja televizijskog programa (NKD 60.20). Piše fina.hr.

S obzirom da prema NKD-u 2002. godine, djelatnost emitiranja televizijskoga programa nije bila odvojena od djelatnosti radijskoga programa (92.20), za razdoblje od 2002. do 2007. godine prezentirani su isključivo pojedinačni podaci za poduzetnike za koje nedvojbeno znamo da obavljaju djelatnost emitiranje televizijskog programa, kao što su HRVATSKA RADIOTELEVIZIJAKANAL RI d.o.o.NOVA TV d.d.OTV d.d.RTL HRVATSKA d.o.o. i dr.

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2016. godini u djelatnosti emitiranja televizijskog programa (NKD 60.20), poslovalo je 47 poduzetnika, koji su imali 3762 zaposlena, što je neznatno više (1,0 %) u odnosu na prethodnu godinu. U razdoblju od 2008. do 2016. godine, broj poduzetnika neznatno varira, od 46 do 53, dok broj zaposlenih bilježi trend laganog pada. Najveći broj zaposlenih bio je 2008. godine (4597), dok je u 2015. godini bio najmanji (3749), što je ujedno za 18,4 % manje u odnosu na broj zaposlenih 2008. godine. Na smanjenje broja zaposlenih u djelatnosti emitiranja televizijskog programa najveći utjecaj imalo je smanjenje broja zaposlenih u javnoj ustanovi HRT, koja je u 2010. godini imala 3302 zaposlena, dok je u 2016. godini taj broj smanjen na 2797, što je manje za 15,3 %. U promatranom razdoblju, 2008. godine ostvaren je najveći prihod (2,4 milijarde kuna ili 4,0 % više nego u 2016. godini). Najveći ukupni rashodi ostvareni su 2012. godine i iznosili su 2,4 milijarde kuna, što je 10,9 % više u odnosu na 2016. godinu. Poduzetnici u djelatnosti emitiranja televizijskog programa, u razdoblju od 2008. do 2012. godine, iskazali su neto gubitak, dok je u razdoblju od 2013. - 2016. godine ostvarena neto dobit. Najveća neto dobit ostvarena je 2016. godini (55,7 milijuna kuna). Najveći neto gubitak ostvaren je 2012. godine (169,2 milijuna kuna) čemu je najviše doprinijelo društvo RTL HRVATSKA d.o.o. s 89,5 milijuna kuna gubitka. Najviša prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u promatranoj djelatnosti bila je u 2015. godini kada je iznosila 7.338 kuna. Najniža prosječna mjesečna neto plaća zaposlenima je obračunana 2008. godine, u iznosu od 6.581 kunu.

Pet najbolje rangiranih ustanova/društava prema ostvarenom prihodu u 2003. godini, bili su HRTNOVA TV (na obje su liste, 2003. i 2016. godine), KANAL RI d.o.o., TELEVIZIJA MOSLAVINA d.o.o. - sada NET d.o.o., i OTV d.d., koji posluju kroz cijelo promatrano razdoblje i u 2016. godini su među prvih 15 prema ostvarenom prihodu (KANAL RI d.o.o. na 12.-om mjestu, TELEVIZIJA MOSLAVINA d.o.o. - sada NET d.o.o. na 10.-om mjestu, OTV d.d. na 7.-om mjestu).

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX