Europski fond za regionalni razvoj

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa

Natječaj se otvara 22. travnja, a prijave projekata potpuno spremnih za provedbu šalju se Ministarstvu poduzetništva i obrta. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. lipnja 2015. godine. Sve projekte potrebno je dovršiti do 31. srpnja 2016. godine.


Natječajem iz Europskog fonda za regionalni razvoj pod nazivom „Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa“ dodjeljivat će se potpore male vrijednosti (de minimis), a sufinancirat će se analiza postojećih poslovnih procesa, kao i njihovo osuvremenjivanje, inovacije i digitalizacija, te izdatci za informatičku opremu i softver. Natječaj je turističkim subjektima te Vijeću Udruženja putničkih agencija 14. travnja u HGK predstavio Igor Bobek iz Centra za EU.

Ukupan iznos potpore male vrijednosti, koja se dodjeljuje jednom poduzetniku, ne smije prelaziti 200 tisuća eura u razdoblju od tri fiskalne godine. Najniže pojedinačne potpore iznose 150 tisuća kuna, dok su najviše 750 tisuća kuna. Nema gornjeg ograničenja vlastitog financiranja. Ukupna sredstva za Hrvatsku iznose 3,14 milijuna eura (24,06 milijuna kuna).

Natječaj se otvara 22. travnja, a prijave projekata potpuno spremnih za provedbu šalju se Ministarstvu poduzetništva i obrta. Projektne prijave obrađuju se i ocjenjuju prema redoslijedu po kojem su predane, a tim se redoslijedom potpisuju i Ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. lipnja 2015. godine. Maksimalno je trajanje projekta 18 mjeseci, a sve projekte potrebno je dovršiti do 31. srpnja 2016. godine. Potpore će se dodijeliti pod uvjetom da provedba projektnih aktivnosti nije počela prije 1. siječnja 2014. godine.

Najviši intenzitet potpore određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Tako za prvu skupinu jedinica lokalne samouprave intenzitet potpore iznosi 85 posto, dok je za četvrtu i petu skupinu 70 posto.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se pravnim ili fizičkim osobama koje ispunjavaju sve uvjete. Mikro, male i srednje tvrtke koje konkuriraju za potporu moraju biti osnovane prije 1. siječnja 2013. Uvjet je i da nisu bile u blokadi ukupno više od 20 dana, od toga ne više od pet dana u kontinuitetu u zadnjih šest mjeseci prije dana podnošenja prijave te da imaju najmanje jednog zaposlenog u godini koja prethodi prijavi. Kod podnošenja projektnih prijava i tijekom provedbe projekata, korisnici se moraju pridržavati postupka nabave za subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, kazao je Bobek. 

Osobito je važno ne učiniti grešku prilikom podnošenja prijave, istaknuo je Bobek. Projektne prijave podnose se u zatvorenoj omotnici ili paketu isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb

Na zatvorenoj omotnici mora biti navedena referentna oznaka Poziva – RC.2.1.11 s naznakom „Ne otvarati prije službenog otvaranja prijava“ te puni naziv i adresa prijavitelja. Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu poduzetništva i obrta do 18. travnja na adresi: eupotpore@minpo.hr ili na broj faksa 01 610 6498, a odgovori će se objavljivati na mrežnoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Podrobnije informacije o samom natječaju nalaze se ovdje.

Govorilo se i o očekivanjima za ovu turističku sezonu koja su poprilično dobra. Tradicionalna tržišta kao što su Češka i Poljska bilježe rast, a određeni je rast vidljiv i na tržištu Njemačke i Slovenije. U prvom kvartalu 2014. Hrvatska je na petom mjestu ljestvice popularnosti kod njemačkih gostiju, a ističu se aktivnosti kao što je krstarenje, aktivni odmor te kulturni turizam. Tijekom održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu u lipnju ove godine moguć je i određeni pad turističkih rezultata.

Hrvatski nastup na turističkim sajmovima trebalo bi učiniti što više prepoznatljivim, a treba voditi i računa o tržištima trećih zemalja kao što su Kina, SAD, Australija (gdje je lani Hrvatska bila hit na tržištu), naglasio je predsjednik Udruženja Ivo Fatović.

Dovršena je prva faza projekta Rute rimskih careva u vrijednosti od 180.000 eura, a Europska je komisija odobrila i drugu fazu projekta vrijednu više od 200.000 eura za marketinške aktivnosti, od čega je za Hrvatsku predviđeno oko 30.000 eura. U projektu sudjeluju četiri podunavske zemlje, a u Hrvatskoj projekt predviđa sudjelovanje 45 smještajnih objekata, 38 ugostiteljskih objekata, 26 turističkih agencija, 10-ak muzeja te 11 destinacija na obali i kontinentu. To je projekt koji se širi i ima potencijala, istaknuto je.

Daljnje korake u izmjeni turističkog zakonodavstva, posebice Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, te Zakona o pružanju usluga u turizmu članovima Vijeća predstavile su u ime Ministarstva turizma Božica Lapić, pomoćnica ministra turizma i Senka Janjanin-Krklješ, načelnica Sektora za normativne poslove u Upravi za pravne poslove Ministarstva turizma. Posebno su istaknuta pitanja kongresnog turizma, aktivnosti turističkog vođenja, ali i problematika Zakona o boravišnoj pristojbi i način naplate boravišne pristojbe.

Izvor: HGK

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX