Još tjedan dana za prijave

Radionica „Predstavljanje Nacionalnog programa pomoći sektoru vina i izrada specifikacija za zaštićene oznake izvornosti vina”

U tijeku su prijave za jednodnevne regionalne radionice na kojima će se predstaviti Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.–2018.


Ministarstvo poljoprivrede i Udruženje vinarstva HGK, uz pomoć Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo te županijskih komora HGK, organiziraju navedene radionice te prateća tri pravilnika:
   Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda,
   Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina,
   Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja (NN 127/13).

Cilj je radionice upoznavanje zainteresiranih strana (proizvođači grožđa i vina, regionalna administracija, stručne službe, financijske ustanove) o mogućnostima razvoja sektora vinogradarstva i vinarstva putem mjera koje će se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog garancijskog fonda, uz učešće sredstava Državnog proračuna.

Treća u nizu predviđenih regionalnih radionica održat će se 14. veljače 2014. u 10:00 h u Dubrovniku, u hotelu Adria, Radnička ulica 46.
Očekuje se da će radionica trajati do 15:30 h.
Za dodatne informacije možete se obratiti tajniku Udruženja vinarstva Igoru Barbariću (ibarbaric@hgk.hr, tel. 01/4826-068).

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX