DJELATNOSTI RUDARSTVA I VAĐENJA

U pet godina smanjen broj zaposlenih za 35 posto

Povodom obilježavanja Svjetskog dana rudara, 2. ožujka, Fina objavljuje kratku analizu financijskih rezultata poslovanja poduzetnika djelatnosti rudarstva i vađenja, u razdoblju od 2009.-2014. godine.

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja, u 2014. godini, u području djelatnosti B – Rudarstvo i vađenje, poslovalo je ukupno 237 poduzetnika od čega je njih 217, bilo registrirano u odjeljku djelatnost NKD 08 - Ostalo rudarstvo i vađenje (91,6% od ukupnog broja poduzetnika djelatnosti B). Kod poduzetnika u području rudarstva i vađenja, u 2014. godini bilo je 4.466 zaposlenih, od kojih je 2.005 (44,9%) bilo zaposleno u odjeljku djelatnosti ostalo rudarstvo i vađenje (NKD 08). Kroz promatrano razdoblje možemo primijetiti trend smanjenja broja zaposlenih. Najveći broj zaposlenih bio je u 2009. godini (6.869 zaposlenih) dok je u 2014. godini zabilježen najmanji broj zaposlenih (4.466 zaposlenih) što predstavlja smanjenje od 35% u odnosu na početnu promatranu godinu. Kod poduzetnika CROSCO d.o.o. i STSI d.o.o. dogodio se najveći pad broja zaposlenih. U 2009. godini  CROSCO d.o.o. je imalo 2.118 radnika, dok se u 2014. godini taj broj smanjio na 1.355, a STSI d.o.o. je smanjio broj radnika za 327 (1.303 radnika u 2009. godini, a 976 u 2014. godini).

Najveći utjecaj na poslovne rezultate djelatnosti B - Rudarstvo i vađenje imali su poduzetnici iz tri odjeljka djelatnosti: vađenje sirove nafte i prirodnog plina (NKD 06), ostalo rudarstvo i vađenje (NKD 08) i pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu (NKD 09). Među njima po rezultatima se izdvajaju društva, u mješovitom vlasništvu: CROSCO, d.o.o., PGM RAGUSA d.d. i STSI d.o.o., u privatnom vlasništvu ENI CROATIA B.V. - Hrvatska podružnica i u državnom vlasništvu PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o.

U ovom području djelatnosti isplaćena je i najviša prosječna mjesečna neto plaća u odnosu na poduzetnike u svim drugim djelatnostima u RH i ona je u 2014. godini iznosila 7.652 kuna što je 56,9% više od prosječne plaće zaposlenih na razini svih poduzetnika RH. Kod poduzetnika ovoga područja djelatnosti koji su u mješovitom vlasništvu bilo je najviše zaposlenih (2.438), kojima je obračunana najveća prosječna mjesečna neto plaća u području djelatnosti rudarstva i vađenja, u iznosu od 9.928 kuna. 

Cijeli tekst: Poslovanje poduzetnika u djelatnosti B-Rudarstvo i vađenje u razdoblju od 2009. do 2014. godine

Tablice: Rezultati poslovanja poduzetnika u području djelatnosti B u 2014. godini po vlasništvu
 
Rezultati poslovanja poduzetnika u području djelatnosti B u razdoblju od 2009. do 2014. godine

Vezani članak: Najveće mjesečne prosječne plaće kod poduzetnika u državnom i mješovitom vlasništvu

Prijavite se za sajam

Međunarodni obrtnički i poduzetnički sajam u Celju 2018.

Prijavite se za sajam

OTVORENI SAJMOVI PRAVO DOBA i DENTEX